ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η "ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" ΑΓΟΡΑΣΕ 25.000.000€ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΠΑΣΟΚ+ΝΔ ΣΤΗΝ ATTICA BANK !!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η "ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" ΑΓΟΡΑΣΕ 25.000.000€ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΠΑΣΟΚ+ΝΔ ΣΤΗΝ ATTICA BANK !!!

ΕΤΣΙ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ & ΤΗΣ ΝΔ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
Η επικεφαλής της Θεάς Άρτεμις, κα Δήμητρα Πανταζή, είναι η collection manager στη γνωστή δικηγορική-εισπρακτική Χαρακτινιώτη και έχει πλούσιο βιογραφικό στον κλάδο των εισπρακτικών εταιρειών !!!Artemis Securitisation SA, Rue de Bitbourg 19, 1273 Luxembourg

Recueil Electronique des Sociétés et Associations Numéro RCS : B214339
Référence de publication : RESA_2018_008.396
Publié au RESA N° RESA_2018_008 le 09/01/2018
Déposé et enregistré le 09/01/2018


Artemis Securitisation SA has its registered office in Luxembourg, Luxembourg. Its current status is listed as active. The company is registered at the Registre de commerce et des sociétés at the local court of Luxembourg with the legal form of Société Anonyme (number B 214.339). The company has one location. The company report was last updated on May 7, 2017.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

MARK BECKETT - 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg
JAMES BODY – 16, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
CHRISTIAN TAILLEUR – 16, rue Erasme, L-1468, Luxembourg 


Έρχεται από το παρελθόν η σχέση της ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ με την ATTICA BANK

Δευτέρα 08/01/2018 - bankingnews

Τι θα γίνει στην περίπτωση που οι εισπράξεις από ρυθμίσεις, πωλήσεις και εκποιήσεις ενεχύρων των δανείων που τιτλοποιήθηκαν είναι χαμηλότερες από τα senior bonds;

Πολλά ερωτήματα εγείρει ο λογιστικός χειρισμός από την Attica Bank της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου δανείων σε οριστική καθυστέρηση, αξίας 1,33 δις ευρώ καθώς, πέραν του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ, η τράπεζα προχώρησε σε από-αναγνώριση δανείων 525 εκατ. ευρώ, μειώνοντας ισόποσα το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της.
Όπως είναι γνωστό, η τράπεζα, με βάση το νόμο περί τιτλοποίησης του 2003, μεταβίβασε το παραπάνω χαρτοφυλάκιο δανείων στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), με την επωνυμία Artemis Securitisation S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η Attica Bank δεν έλαβε κανένα αντίτιμο για τη μεταβίβαση, ενώ, όπως έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν η διοίκησή της, η Artemis Securitisation δεν ελέγχεται από την τράπεζα, ούτε έχει παρασχεθεί κάποια εγγύηση. Παράλληλα, δεν ελέγχεται ούτε από την Aldridge. 
Η «ορφανή» εταιρεία ειδικού σκοπού εξέδωσε δύο ομόλογα, επταετούς διάρκειας, με ενέχυρο το χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση ύψους 1,33 δισ., το οποίο της μεταβίβασε η Attica Bank.
Το ένα έχει ονομαστική αξία 525,2 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην ανακτήσιμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, αξία των τιτλοποιούμενων προβληματικών δανείων.
Το εν λόγω ομόλογο έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του ( senior note).
Το δεύτερο ομόλογο, ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο μέρος των δανείων, που θεωρούνται μη ανακτήσιμα και είναι πλήρως καλυμμένο με προβλέψεις απομείωσης.
Θα αρχίσει, δε, να αποπληρώνεται, ως junior τίτλος, μετά από ενδεχόμενη πλήρη εξόφληση του senior ομολόγου.
Και τα δύο ομόλογα δόθηκαν στην Attica Bank, η οποία μεταβίβασε, εν συνεχεία, στην Aldridge EDC τον junior τίτλο, έναντι 70 εκατ. ευρώ, εγγράφοντας ισόποσο, έκτακτο, κεφαλαιακό κέρδος.
Παρ ότι οι ομολογίες του senior τίτλου παραμένουν στην κατοχή της τράπεζας, η Attica Bank προχώρησε στην απο-αναγνώριση του συνόλου των δανείων (1,33 δις), που μεταβίβασε στο SPV, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.
Η εξήγηση της τράπεζας για τον παραπάνω λογιστικό χειρισμό είναι η εξής: σύμφωνα με τα συμβατικά έγγραφα, έχει απωλέσει κάθε νομικό δικαίωμα στις απαιτήσεις και στις εξασφαλίσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου που μεταβίβασε, καθώς και τον έλεγχο επί του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Αυτά αναφέρονται στην λογιστική κατάσταση 9μήνου.
Ο κίνδυνος το ύψος της ανάκτησης να είναι χαμηλότερο από το senior bond
Στην πράξη, όμως, κατέχοντας τις ομολογίες του senior τίτλου φέρει τον κίνδυνο τα έσοδα του SPV να μην είναι αρκετά σε βάθος επτά ετών, ώστε να αποπληρωθεί το ομόλογο. Σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα θα πρέπει να σχηματίσει πρόβλεψη για τις ομολογίες του senior bond.
Άλλωστε, η εταιρεία ειδικού σκοπού, θα πρέπει να πληρώνει, πριν από οποιονδήποτε άλλον, την Aldridge, η οποία μέσω της κατά 80% θυγατρικής της «Θεά Άρτεμις» ανέλαβε να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο των 1,33 δις ευρώ, που είναι σε οριστική καθυστέρηση.
Το ύψος της σταθερής προμήθειας, με την οποία χρεώνει η «Θεά Άρτεμις» το SPV δεν έχει γίνει γνωστό.
Αν ανέρχεται σε 1% ετησίως, η «Θεά Άρτεμις» θα εισπράττει, «βρέξει- χιονίσει» 13,3 εκατ. ευρώ το χρόνο και το 80% της κερδοφορίας της θα πηγαίνει στην Aldridge. Με 1% ετήσιες προμήθειες και χωρίς προμήθειες υπεραπόδοσης, στην επταετία το SPV θα καταβάλει στην εταιρεία Θεά Άρτεμις 93,1 εκατ. ευρώ.
Με το παραπάνω σχήμα η Aldridge δεν έχει καμία σχέση με την Attica Bank.
Έτσι, ακόμη και στο ακραία δυσμενές σενάριο για την τράπεζα, το fund διαθέτει «αλεξικέραυνο» καθώς αφενός το SPV δεν έχει καμία μετοχική σχέση με την τράπεζα, αφετέρου θα πληρώνεται κατά προτεραιότητα, σε σχέση την κάτοχο του senior bond.
Από την από-αναγνώριση του πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχεί σε δάνεια αξίας 525 εκατ. ευρώ, η Attica Bank μείωσε ισόποσα το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της, γεγονός που επίδρασε θετικά στα ίδια κεφάλαιά της.
Το ερώτημα είναι αν η ΕΚΤ και ο SSM θα έδιναν τη δυνατότητα στις συστημικές τράπεζες, που έχουν υπό την εποπτεία τους, να προχωρήσουν σε τιτλοποίηση με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Αν το έπρατταν, το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί γρήγορα, με αβέβαιες, όμως, επιπτώσεις σε βάθος μερικών ετών, λόγω των «αλμυρών» προμηθειών, τις οποίες θα χρέωναν οι επενδυτές, ως διαχειριστές του χαρτοφυλακίου.
Με την ίδια τακτική η κάλυψη μέρους της ΑΜΚ
Το εντυπωσιακό είναι ότι η Attica Bank συνεχίζει την ίδια πρακτική.
Στα τέλη του 2017 προχώρησε σε νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας 700,5 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ABS Metexelixis SA που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Η Metexelixis εξέδωσε δύο ομόλογα:
ένα υψηλής εξασφάλισης (senior bond) ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ και ένα μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ.
Αμφότερα μεταβιβάστηκαν στην τράπεζα.
Η νέα τιτλοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank με αύξηση κεφαλαίου εώς 198 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή, η τιτλοποίηση θα χρησιμοποιηθεί ως «δέλεαρ» για την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα βάλει λεφτά στην ΑΜΚ.
Τα λεφτά που θα βάλει στην ΑΜΚ θα τα πάρει πίσω από τις αμοιβές διαχείρισης του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ.
Το ερώτημα είναι, όπως προαναφέρθηκε, τι θα συμβεί στην περίπτωση που το ύψος των εισπράξεων από ρύθμιση, πώληση ή ρευστοποίηση εξασφαλίσεων των παραπάνω δανείων δεν αρκεί για να εξοφληθεί το ομόλογο υψηλής εξασφάλισης.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗ:

Experienced Collections & Litigation Manager with 20 years’ experience in the field, having worked both in Call Centers and in Financial Institutions. Extensive knowledge of collections operations, applied to all financial sectors, with specialization in banking. Skilled in Cash Flow, Business Planning, Internal Audit, Analytical Skills, Team management, Coaching. Strong accounting professional graduated from private institution.
Experience


Share on Google Plus

About ΦΙΛΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ BLOG

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment