STRESS TESTS ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!!

STRESS TESTS ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!!

Τι γράφει το bankingnews.gr :


Αρνητική επίδραση στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών 15,5 δισεκ. ευρώ ή 9% στα κεφάλαια των τραπεζών επέφερε το δυσμενές σενάριο του stress test στις ελληνικές τράπεζες.

Τα αποτελέσματα του stress tests δείχνουν ότι στο δυσμενές σενάριο για το 2020 οι τράπεζες περνάνε με εύρος από 5,9% έως 9,69%.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο βασικό σενάριο οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 κυμαίνονται από 14,52% έως 20,37%.

Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του stress test στο δυσμενές σενάριο για το 2020 οι τράπεζες εμφανίζουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1:

  • Alpha bank 9,69% core tier 1 στο δυσμενές σενάριο έναντι πρόβλεψης του bankingnews 9,5% 
  • Εθνική 6,92% core tier 1 στο δυσμενές σενάριο έναντι πρόβλεψης 6,9% του bankingnews 
  • Eurobank 6,75% core tier 1 στο δυσμενές σενάριο έναντι πρόβλεψης 6,75% του bankingnews 
  • Πειραιώς 5,9% core tier 1 στο δυσμενές σενάριο έναντι πρόβλεψης 5,90% στο δυσμενές σενάριο.

Τα συμπεράσματα του stress test για τις ελληνικές τράπεζες

1)Η Alpha bank βρέθηκε στην πρώτη θέση στο βασικό και δυσμενές σενάριο παρ΄ ότι είχε τον χαμηλότερο δείκτη coverage ratio NPEs.
Η Alpha bank στην επιστολή που έλαβε από τον SSM αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης, δεν θα υποβάλει capital plan.
Η Εθνική εάν είχε πουλήσει την Ασφαλιστική θα είχε επιπλέον 2% bonus στο δυσμενές σενάριο στο stress tests.
Η Eurobank εμφάνισε πολύ καλή επίδοση στο βασικό σενάριο και την 3η καλύτερη στο δυσμενές.
Η Πειραιώς πέρασε το stress tests με 5,9% στο δυσμενές και 14,52% στο βασικό σενάριο.
2)Λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς, οι εκποιήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψη στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί δείκτες να είναι χαμηλότεροι από ό,τι θα ήταν εάν αυτές οι εκποιήσεις με θετική κεφαλαιακή επίδραση είχαν ληφθεί υπόψη στην τελική επίδραση.
Η παράμετρος αυτή αφορά κυρίως την Εθνική τράπεζα λόγω Ασφαλιστικής και Ρουμανίας.
3) Η διαφορά μεταξύ του αρχικού επιπέδου κεφαλαίου CET1 και του εκτιμώμενου κεφαλαίου CET1 για το 2020 για την Eurobank δεν συμπεριλαμβάνει αρνητική επίδραση 250 μονάδων βάσης που σχετίζεται με τη σταδιακή κατάργηση προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου που είχαν εκδοθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές μετατράπηκαν σε μέσα της κατηγορίας ΙΙ τον Ιανουάριο του 2018 και λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.
Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Το stress tests αποτρέπει την υποχρέωση της άμεσης αύξησης κεφαλαίου με μετοχές.
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων τους μέσω υβριδικών κεφαλαίων ή κατά το πιθανότερο ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης tier 2 αρχικά και από τις αρχές του 2019 σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Η μετάφραση του stress test των ελληνικών τραπεζών - To stress tests είναι πίστωση χρόνου ώστε οι τράπεζες να βρουν με ηρεμία νέα κεφάλαια

Ποια είναι η σωστή ερμηνεία της επιτυχίας των ελληνικών τραπεζών στο stress test που θα ανακοινωθεί στις 5 Μαΐου 2018 και ώρα 11 το πρωί;

Είναι σωστή η ερμηνεία οι τράπεζες περνούν το stress test σημειώνουν επιτυχία και μετά δεν θα συμβεί απολύτως τίποτε θα συνεχίσουν στον δρόμο της κανονικότητας;
Όχι αυτή η ερμηνεία θα είναι λάθος.

Η σωστή μετάφραση η σωστή ερμηνεία του stress test είναι η εξής η ΕΚΤ και ο SSM στηρίζουν με την αξιολόγηση ακραίων σεναρίων τις ελληνικές τράπεζες και δίνουν πίστωση χρόνου στις ελληνικές τράπεζες ώστε να βρουν νέα κεφάλαια χωρίς την πίεση της αποτυχίας και χωρίς το βάρος της ανακεφαλαιοποίησης.

Η σωστή ερμηνεία του μηνύματος του stress test δεν θα πρέπει να είναι «όλα καλά δεν συμβαίνει απολύτως τίποτε» αλλά ότι η ΕΚΤ και τα θεσμικά εποπτικά όργανα δίνουν μια ευκαιρία με καλύτερους όρους οι τράπεζες να ενισχυθούν κεφαλαιακά.

Αρχικά οι τράπεζες θα εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης tier 2 ή υβριδικά tier 1 περίπου 2 δισεκ. και από το 2019 θα εξετάσουν με μεγάλη προσοχή τα σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου.

Οι τραπεζίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι εάν συνέβαινε το χειρότερο και κάποια ή κάποιες τράπεζες χρειάζονταν ανακεφαλαιοποίηση τότε αυτό θα σήμαινε ότι υπό τους δυσμενέστερους όρους θα έπρεπε να βρουν νέα κεφάλαια.

Μια τέτοια εξέλιξη θα τροφοδοτούσε τραπεζική κρίση και θα εκτροχίαζε την Ελλάδα από την προσπάθεια της να επανέλθει στην κανονικότητα.

Έτσι λοιπόν με την βαθμολογία στο δυσμενές σενάριο που θα δώσει η ΕΚΤ και ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών ουσιαστικά δίνει πίστωση χρόνου ώστε οι τράπεζες έχοντας χρόνο και με το bonus της επιτυχίας στο stress test να βρουν νέα κεφάλαια.

Η Unicredit με 7,1% core tier στο δυσμενές σενάριο προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 13 δισεκ.

Να σημειωθεί ως μέτρο σύγκρισης ότι το 2016 όταν υλοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά stress test η ιταλική Unicredit έλαβε βαθμολογία στο δυσμενές σενάριο 7,1% τέλη Ιουλίου 2016 και Φεβρουάριο 2017 υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου 13 δισεκ. ευρώ με στόχο την εξυγίανση της.

Η San Paolo που έλαβε υψηλότερη βαθμολογία στο stress tests δεν προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου αλλά η Unicredit με 7,1% core tier 1 κεφάλαια στο δυσμενές σενάριο υλοποίησε αύξηση.

Οι 3 από τις 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα θα έχουν επιδόσεις χαμηλότερες από την Unicredit και αυτό σε μεγάλο βαθμό μας καθοδηγεί για το τι μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα.

Το 2019 ειδικά το α΄ 4μηνο του 2019 θα είναι η περίοδος των αυξήσεων κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες.

Οι τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια ώστε να δώσουν την τελική μάχη εξυγίανσης των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.
Να σημειωθεί ότι ανεπίσημα και ο SSM αντιμετωπίζει θετικά τις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.


H έκπληξη η Eurobank έχει παραπλήσια κεφάλαια με την Alpha bank με όρους συνολικών κεφαλαίων

Με όρους συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας – total capital ratio – στο δυσμενές σενάριο του stress tests η Alpha bank και η Eurobank ισοβαθμούν περίπου με την Alpha bank στο 9,5% και την Eurobank 9,25%.
Η Εθνική στο 6,9% και η Πειραιώς στο 5,9%.
H ισοβαθμία της Alpha bank με την Eurobank στο stress tests στα συνολικά κεφάλαια θα κινήσει την περιέργεια αλλά έχει λογική γιατί η Eurobank προσθέτει στα κεφάλαια της και τα 950 εκατ ομολογιακό tier 2 που προήλθε από την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών.
Το stress tests αποτρέπει την υποχρέωση της άμεσης αύξησης κεφαλαίου με μετοχές.
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων τους μέσω υβριδικών κεφαλαίων ή κατά το πιθανότερο ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης tier 2 αρχικά και από τις αρχές του 2019 σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Η Eurobank είναι η μόνη που διαθέτει tier 2 από την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2.
Υπολογίζεται ότι θα εκδοθούν τους προσεχείς μήνες έως 2 δισεκ. ευρώ ομολογιακά tier 2 από τις ελληνικές τράπεζες.
ΕΚΤ και SSM θέλουν οι τράπεζες στην Ευρώπη να έχουν αυξημένα tier 1 και tier 2 ώστε να λειτουργούν ως ανάχωμα για τους καταθέτες.
Στο παρελθόν η ύπαρξη στοιχείων παθητικού LMA όπως ομολογιακά, υβριδικά κ.α. είχαν ως αποτέλεσμα να αποτρέψουν την εμπλοκή καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών του 2015.
Από το 2019 και ειδικά στο α΄ 4μηνο του 2019 αναμένονται κινήσεις αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.


Γιατί ήρθε πρώτη η Alpha bank στο stress tests παρ΄ ότι είχε το χαμηλότερο coverage ratio NPEs;

Η βασική απορία όλων των τραπεζιτών και ευρύτερα της αγοράς ήταν πως η Alpha bank ενώ έχει ισχυρά κεφάλαια 9,2 δισεκ. αλλά τον χαμηλότερο δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις – coverage ratio NPEs – στο 50% μετά το IFRs 9 κατάφερε να καταλάβει την πρώτη θέση στο stress tests;
Με βάση μια πρώτη εκτίμηση οι τράπεζες με τον καλύτερο δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις αδικήθηκαν, δεν ευνοήθηκαν από την μεθοδολογία και έτσι εξηγείται γιατί η Εθνική με τον καλύτερο δείκτη coverage ratio NPEs και η Eurobank βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση.
Ταυτόχρονα η Alpha bank είχε μια ιδιαιτερότητα υψηλότερα απόλυτα κεφάλαια και χαμηλότερη αναβαλλόμενη φορολογία DTA και DTC.
Επίσης στο δυσμενές σενάριο η Alpha bank μπορούσε να «αποτιμήσει» με διαφορετικό τρόπο την κερδοφορία σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.
Η Alpha bank έπρεπε να ήταν δεύτερη πίσω από την Εθνική αλλά επειδή ευνοήθηκε από την μεθοδολογία και άλλες παραμέτρους κατέφερε να βγει πρώτη στο stress tests και προφανώς αυτό είναι επιτυχία της τράπεζας.
Η Alpha bank ωστόσο εμφάνισε την μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαίου στο δυσμενές σενάριο ήταν η αρνητική έκπληξη παρά την πρωτιά στο stress tests με όρους core tier 1.


Το 2019 θα είναι χρονιά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες

Το bankingnews ήδη από τον Αύγουστο του 2017 υποστηρίζει ότι το 2019 θα είναι η χρονιά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες.
Τα βασικά ερωτήματα είναι τι ύψους θα είναι οι ΑΜΚ, σε ποιες τιμές και τι θα πράξουν οι παλαιοί μέτοχοι.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αύξηση κεφαλαίου έχουν η Εθνική και Πειραιώς για διαφορετικούς λόγους.
Στην Εθνική το ΤΧΣ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ελέγχει το 40,39% και έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Εάν δεν συναινέσει σε μια αύξηση κεφαλαίου θα δημιουργηθεί πρόβλημα εάν δεν έχει βρεθεί στρατηγικός επενδυτής.

Αλλά στρατηγικός επενδυτής δεν θα βρεθεί καθώς το ελληνικό banking στο μέλλον ούτε υψηλή κερδοφορία μπορεί να πετύχει, ούτε υψηλά μερίσματα μπορεί να διανείμει.
Ποιο εύκολα αύξηση κεφαλαίου υλοποιεί η ισχυρότερη τράπεζα η Alpha bank καθώς μπορεί με τον αέρα της πρωτιάς στο stress tests να ζητήσει νέα κεφάλαια για να επιταχύνει την εξυγίανση της και ταυτόχρονα σχεδόν να μηδενίσει το ΤΧΣ το ποσοστό του στην Alpha bank.

Στην Πειραιώς που είναι πολύ απαραίτητη η αύξηση κεφαλαίου το βασικό πρόβλημα λέγεται παλαιοί μέτοχοι καθώς το ΤΧΣ με 26,42% και ο Paulson με 9,23% πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν.
(Το ΤΧΣ δεν θα συμμετάσχει σε νέα αύξηση κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας)

Να σημειωθεί ότι ο Paulson στο παρελθόν φερόταν να ελέγχει μαζί με φίλα προσκείμενους μετόχους το 20% της Πειραιώς +26,42% το ΤΧΣ πρόκειται για ένα ποσοστό 46-47% που πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει σε μια μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Ως προς το ύψος των αυξήσεων ορθά υποστηρίζουν ορισμένοι τραπεζίτες ότι αύξηση 500 εκατ δεν έχει κανένα νόημα.
Μια αύξηση θα έχει νόημα εάν είναι 1 δισεκ. ή κατά το προτιμότερο 1,5 δισεκ. ευρώ.
Χρονικά το α΄ 4μηνο του 2019 θα είναι πολύ κρίσιμο για τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Χρηματιστηριακά επειδή η αγορά θα παγιδευτεί στο μικρόκοσμο των αυξήσεων κεφαλαίου δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα ανοδικά περιθώρια.

Μόνη εξαίρεση εάν υπάρξουν κάποιες σκόπιμες κερδοσκοπικές εξάρσεις για να διαμορφώσουν τις μελλοντικές τιμές ΑΜΚ σε πιο λογικά ή ικανοποιητικά επίπεδα για να μετριαστεί το dilution των παλαιών μετόχων.
Για να υποστεί dilution – απίσχναση – μείωση ένας μέτοχος οι παράμετροι είναι δύο
-μη συμμετοχή σε μια ΑΜΚ
-Τιμή αύξησης πολύ χαμηλότερη από την προηγούμενη π.χ. τις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015.


____________________________________
Σ.Κ. 
Share on Google Plus

About ΦΙΛΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ BLOG

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment